Teenused

Uuringud ja analüüs

Me usume insight’idel ja analüütikal (mitte kõhutundel) põhinevasse turundusse. Seetõttu paneme rõhku uuringutele ning nende professionaalsele läbiviimisele, et kliendid saaks väärtusliku sisendi oluliste otsuste langetamiseks. Initiative-i pakutavate uuringulahenduste spekter on väga lai – meil on pikaajaline kogemus nii traditsiooniliste turu-uuringute kui ka neuroturundusel põhinevate uuringute läbiviimises ja analüüsis.

Initiative-i pakutavate tarbija- ja turundusuuringute fookus on peamiselt järgmistel valdkondadel:

 • Kategooriate spetsiifika ja tarbimisharjumused
 • Bränd ja selle areng
 • Loovlahenduste hindamine (emotsiooni- ja pilgutestid)
 • Kampaaniate märgatavus ja mõju (klassikalistele kampaania järeluuringutele lisaks näiteks pindade/reklaamide märgatavuse pilgutestid tänaval jms)
 • Kliendi ostuteekond mõttest ostujärgsete tegevusteni (sh pilgutestid ostukeskkonnas)
 • Turundus-analüütika:
  • loome ökonomeetrilisi turunduse prognoosimudeleid (Marketing Mix Modeling/MMM)
  • juhime turunduse ja kampaaniate ROI’d
  • juhime kampaaniate efektiivsust reaalajas
 • Meedia-analüütika:
  • kaardistame ärisektorite lõikes konkureeerivate reklaamijate meediakasutuse
  • tuvastame efektiivseimad meediakasutuse võimalused

Sotsiaaldemograafiast ja/või elustiilist lähtuvad meediastrateegiad

Töötame välja meediastrateegiaid, mis põhinevad kas sihtrühmade demograafilistel tunnustel või väärtushinnagutel (elustiilil). Sotsiaaldemograafial põhinevate strateegiate väljatöötamisel kasutame peamiselt TNS Emori uuringuid. Väärtushinnangutel põhinevad meediastrateegiad valmivad aga IPG Mediabrands-i unikaalse töövahendi RCS planner-i abil.

Meediaplaneerimine

Missuguseid reklaamikanaleid, missuguses mahus ja millal kasutada on täpne uuringutel põhinev ja analüüse nõudev tegevus, mida teevad spetsiaalse väljaõppe saanud inimesed, kasutades selleks detailseid meediatarbimise uuringuid. Meediaplaneerija parim töökaaslane ei ole ilmselt teine meediaplaneerija, vaid hunnik numbreid ja arvutiprogrammid. Aga neile see meeldib.

Interneti meedia planeerimine

Internet pakub täna enam võimalusi kui üksi teine meedialiik. Et selles orienteeruda ja seda kõike professionaalselt kasutada osata, on vaja spetsiifilisi teadmisi, aga kindlasti ka aega. Initiative’l on eraldiseisev interneti üksus, kuhu kuuluvad 9 spetsialisti, kes iga päev tegelevad:

 • Bännerkampaaniate planeerimise, elluviimise ja järelanalüüsiga nii suurtes portaalides kui affiliate reklaamivõrgustikes
 • Otsingumootori turunduse ja Google Adwords kampaaniate elluviimisega
 • Google AdSence kampaaniate planeerimise ja elluviimisega
 • Sotsiaalmeedias ja -võrgustikes turundamisega
 • Re-targeting kampaaniate planeerimise ja elluviimisega