Teenused

Uuringud ja analüüs

Me usume uuringutest ja analüüsist (mida täiendab pikaajaline kogemus) tulenevatesse otsustesse. Me usume turunduse ROI juhtimisse. Initiative-i uuringute ja analüütika osakond on jagatud kolmeks osaks:

 • Turundus-uuringud:
  • kaardistame tarbijate suhestumist brändidesse
  • leiame ärivõimaluste sisendi nii efektiivseimaks kommunikatsioonikskui meediakasutuseks
  • analüüsime kampaaniate märgatavust ja mõju
 • Turundus-analüütika:
  • loome ökonomeetrilisi turunduse prognoosimudeleid (Marketing Mix Modeling/MMM)
  • juhime turunduse ja kampaaniate ROI’d
  • juhime kampaaniate efektiivsust reaalajas
 • Meedia-analüütika:
  • kaardistame ärisektorite lõikes konkureeerivate reklaamijate meediakasutuse
  • tuvastame efektiivseimad meediakasutuse võimalused

Noored täiskasvanud ehk 18-24-aastased

Oleme tõenäoliselt ainuke meediaagentuur, kes on võtnud noored täiskasvanud oma eraldi lisasuunaks, et nende maailma paremini mõista ja neile paremini turundada. Seda enam, et klassikalised turundusvõtted ei ole selle sihtrühma puhul just parimad lahendused. Nimetame seda põlvkonda Reset generatsiooniks, mille kohta oleme tänaseks läbi viinud juba üle 5 põnevat avastamist pakkunud uuringu.

Sotsiaaldemograafiast ja/või elustiilist lähtuvad meediastrateegiad

Töötame välja meediastrateegiaid, mis põhinevad kas sihtrühmade demograafilistel tunnustel või väärtushinnagutel (elustiilil). Sotsiaaldemograafial põhinevate strateegiate väljatöötamisel kasutame peamiselt TNS Emori uuringuid. Väärtushinnangutel põhinevad meediastrateegiad valmivad aga IPG Mediabrands-i unikaalse töövahendi RCS planner-i abil.

Meediaplaneerimine

Missuguseid reklaamikanaleid, missuguses mahus ja millal kasutada on täpne uuringutel põhinev ja analüüse nõudev tegevus, mida teevad spetsiaalse väljaõppe saanud inimesed, kasutades selleks detailseid meediatarbimise uuringuid. Meediaplaneerija parim töökaaslane ei ole ilmselt teine meediaplaneerija, vaid hunnik numbreid ja arvutiprogrammid. Aga neile see meeldib.

Interneti meedia planeerimine

Internet pakub täna enam võimalusi kui üksi teine meedialiik. Et selles orienteeruda ja seda kõike professionaalselt kasutada osata, on vaja spetsiifilisi teadmisi, aga kindlasti ka aega. Initiative’l on eraldiseisev interneti üksus, kuhu kuuluvad 9 spetsialisti, kes iga päev tegelevad:

 • Bännerkampaaniate planeerimise, elluviimise ja järelanalüüsiga nii suurtes portaalides kui affiliate reklaamivõrgustikes
 • Otsingumootori turunduse ja Google Adwords kampaaniate elluviimisega
 • Google AdSence kampaaniate planeerimise ja elluviimisega
 • Sotsiaalmeedias ja -võrgustikes turundamisega
 • Re-targeting kampaaniate planeerimise ja elluviimisega